December:

Het lijken tijden van grote onzekerheid als we de kranten zo opslaan. De wereld lijkt in brand te staan, met haat en geweld voorop. Waar kunnen we nog in geloven? Waar zien we nog lichtpuntjes….

Gaven de wijsgeren uit het verleden al een gebruiksaanwijzing voor ons mensen om op terug te vallen? Moeten we niet veel meer bewust worden van ons eigen “zijn”, hoe staan we zelf in het leven, hoe veel inlevings vermogen kunnen we opbrengen en voor hoe lang. Leven we om een voorbeeld aan te nemen? Of leven we alleen voor onszelf. ja is het dan niet bijna een vanzelfsprekendheid dat het met de wereld om ons heen bergafwaarts gaat. Want heel veel keuzes worden op basis van ervaringen uit het verleden gemaakt, laat u ook angst, hebzucht of wantrouwen preveleren? Is het ook bij u onbekend, onbegrepen, onbemind? Of staat u open voor nieuwe culturen en uitdagingen in het leven.

Ja dat vraagt om wijsheid.

Gelukkig hebben we de grote Griekse denkers; Plato, Aristoteles en Cicero zij staan voor wijsheid, hoop, rechtvaardigheid en zelfbeheersing. geloof, hoop en liefde daarentegen zijn de Goddelijke deugden van de filosoof en theoloog Aquino.

Laat deze deugden de leidraad van uw leven zijn. Dan mag u troost, inzicht en geborgenheid ervaren. Doelgericht, beheerst uw weg vinden. Gezien, begrepen, bemind én met een groot hart openstaan voor de toekomst. want hoe uw toekomst eruit zal zien, is voor een groot deel hoe u zelf richting bepaalt. ( richting negativiteit of juist richting positiviteit). Veel wijsheid en inzicht voor een goede koers voor 2016 gewenst.

Als een ster, een baken én lichtpuntje zijn in donkere (dagen en) nachten.IMG_8284

 

November:

Podium: Deze keer een verkorte interpretatie van de column van Wim Beekman ( leeuwarder Courant).

Asielzoekers/vluchtelingen…

Wie dus denkt dat we in een bijzondere tijd leven vanwege de velen die bij ons hun heil zoeken, zou de Bijbelverhalen eens moeten lezen. De ene na de andere hoofdpersoon blijkt een vluchteling of een migrant en soms beide. Jozef en zijn oude vader Jacob, Mozes, Ruth en Naomi, koning David en nog vele ander economische geluks zoekers. Waarvan vader Abraham wellicht wel de kroon spant op zoek naar het beloofde land. Vluchtelingen die liegen en halve waarheden vertellen…, spreken uit zelfbehoud. ook dat is van alle tijden. Abraham, asielzoeker, pleegt ook bedrog en als de Farao hier achterkomt  laat hij Abraham en Sarah onder geleide de grens overzetten.. Ongeveer zoals de marechaussee dat nu in onze dagen moet doen. Niets nieuws onder de zon.

God is in dit Bijbelverhaal uitermate positief gestemd over de migratie van Abraham en de zijnen. Hij zegt: Ik zegen wie jullie zegent en vervloek wie jullie vervloekt. Zoals Jezus het “later” opneemt voor de hongerige en dorstige, arme en vreemdeling; “alles wat jullie voor de minsten van de mensen deden, hebben jullie voor mij gedaan”. Wim Beekman geeft in het slot aan; Juist uit de Bijbelverhalen leer ik dat er dus altijd al migranten en vluchtelingen zullen zijn. Maar ook nog hoe we ermee om moeten gaan.                 wim.beekman@lc.nl

17 Oktober:

De zon, met alle planeten die om haar heen draaien en van haar afhankelijk zijn. Kan nog altijd een kleine tros druiven laten rijpen alsof zij niets te doen had in het universum.    Galileo GalileiIMG_0007

13 September:

In weer en wind, regen en storm, prachtige regenbogen en warme zonnestralen, dat is een deel van het pallet aan weervarianten.

Maar feitelijk verloopt ons leven ook op eenzelfde manier. Het is maar net hoe je het ervaart en hoe je ermee om leert gaan. Wordt je als kind nog beschermd door de ouderliefde, bij het groter groeien is het echter van groot belang dat je leert omgaan met al die factoren. Wil je immers op een gegeven moment sterk en krachtig als een zelfbewuste persoon in het leven staan….Tja dan moet je natuurlijk niet altijd in de luwte van “je moeder”  blijven, die je letterlijk en figuurlijk uit de wind blijft houden. Want hoe je het ook wend of keert, daar bouw je geen “spiermassa” en geestkracht mee op!! Juist de uitdagingen van het leven aangaan en de tegenslagen leren incasseren en trotseren, niet “meegaan” met de meepraters, maar ook de “andere” kant, de moeilijke kant juist willen zien…Maakt je rug spreekwoordelijk rechter, je geestkracht sterker, maar nog mooier je uitstraling krachtig!!

Een plantje in de kas, wordt immers in no time omver geblazen als het buiten wordt gepoot. De kleine plant juist direct buiten poten, went het aan alle weersinvloeden zoals  wind, regen,droogte, zon enz…de sterke stek zal  uitgroeien tot  een sterke volwassen plant. Heb het al eens vaker aangegeven; de natuur en de mens, wat hebben ze veel overeenkomsten…. paddestoel 005

27 augustus:

Heerlijk “uitgerust’ of juist een actieve vakantie gehad?? Feit blijft dat “even tijd voor jezelf” de accu weer goed kan opladen. De foto’s van de “wél” weg vakantie of de thuis blijf vakantie met een “opgeknapte”, geverfde kamer enz. kunnen juist voor het  “nagenieten” zorgen. Momenten die je ook heel goed kunt aanleren, ongeacht de leeftijd. Leren “genieten” van de dingen om je heen. Kijk bewust en doe de handeling doel gericht, dan leer je “waar te nemen” en “te ervaren”. Niet op de automatische piloot, maar zelf, ZELF BEWUST!IMG_9427

13 Juli:

De zomermaanden……

foto: Tunnelvisie…?? Nee juist het leven (weer) in perspectief (mogen) zien.. De blik op de toekomst, hoe je ook kijkt en waar je ook staat, je staat altijd “aan de goede kant” van de tunnel.

IMG_9425

Juni:

Leef je leven naar eer en geweten, dan leef je goed en gelukkig. En is er nooit “SALE” , maar altijd stabiliteit! Want plus = immers positief.IMG_7964

29 mei:

Soms voelt het leven alsof je aan het survivalen bent……..en toch….IMG_9436

zijn er altijd mogelijkheden om de moeilijke weg “begaanbaarder” te maken. Soms door juist verder te kijken dan de eigen “narrow” look. Maar wie weet kies je juist voor de uitdaging om te zien waar je “krachten” liggen…IMG_9433